bound 2 fall in love
bound 2 fall in love
+
+
+
+
drunknight:

INSTAGRAM
+
"Mierzę czas według tego, kiedy jestem z Tobą albo ostatnio byłem z Tobą, albo kiedy znów będę z Tobą."
Richard Paul Evans ‘Kolory tamtego lata’ (via plastikowe)
+
+
+
+
+